PvdA maakt je gezond

 

Ook als je gezond bent, merk je dagelijks dat in kranten en op tv heel veel gepraat wordt over gezondheidszorg. Wat er mis is, dat het te duur wordt, en dat er heel veel papieren nodig zijn om beter te worden. Als één van de eerste steden in Nederland is de PvdA in Almere begonnen de gezondheidszorg als basiszorg anders te organiseren. Sinds het begin van de stad. Samenwerking van alle hulpverleners, arts, wijkverpleging, fysiotherapie, maatschappelijk werk, etc. levert meer en betere gezondheid op.

Een duidelijk beleid in alle gezondheidscentra, maar ook in particuliere praktijken en in het ziekenhuis. Waar is dat vooral aan te danken? Aan de niet aflatende inzet van de Partij van de Arbeid, zowel plaatselijk als landelijk.

Nu 40 jaar geleden begonnen een huisarts en twee wijkverpleegsters een gezondheidscentrum in een houten barak. Al snel werd duidelijk dat er steeds meer centra gebouwd moesten worden, liefst eerder dan dat er bewoners in een wijk kwamen. Alleen dan kan je problemen echt helpen oplossen.

Daarvoor werd in 1983 de stichting Eerstelijns Voorzieningen Almere (EVA) gevormd. De gemeente en het Rijk werkten goed mee, en menig minister en kamerlid zijn op bezoek geweest om te zien hoe dat werkte. Natuurlijk kostte het in begin extra geld, maar de betere werking leidt wel tot besparingen in de ziekenhuiszorg.

En dat ziekenhuis kwam er. Almere bestond nog maar net, toen we hoorden dat het Amsterdamse Burgerziekenhuis vanwege te veel bedden in de hoofdstad zou moeten sluiten. Dus: in 1981 een kleine polikliniek in het centrum van de stad, die daar tien jaar de tweedelijns-zorg beperkt kon bieden.

In de jaren daarna is met name door onze PvdA gepleit voor een ziekenhuis dat zou werken als ondersteuning van de eerste lijn, dus het werk van de mensen in de gezondheidscentra, die zo goedkoper en sneller de juiste zorg en ondersteuning aan bewoners konden bieden. Voorwaarde: neem alle artsen in loondienst in het ziekenhuis om er voor te zorgen dat de inhoud van het werk en niet de privé-praktijk uitgangspunt zou zijn.

Een weerbarstige opgave, die toch grotendeels is gelukt. Na veel discussies in en om het ziekenhuis is de samenwerking met de centra stukken beter geworden. Dat blijkt uit het succes van de spoedpost: bepalend is het belang van de patiënt of cliënt.

Op dit moment staat het ziekenhuis na de uitbreiding 7 jaar geleden, er goed bij, en blijven de oorspronkelijke idealen in de centra overeind. Er zijn privé vestigingen her en der bijgekomen, maar ook daar wordt meestal goed samengewerkt. De PvdA is er trots op dat ze aan de wieg heeft gestaan van deze ontwikkelingen, en blijft ze ondersteunen.

Rob Schaeffer
oud fractievoorzitter 1978-1984
oud wethouder 1984-1990


Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page