Kandidatenlijst

1. Rob Beuse
2. Lea Bouwmeester
3. Alphons Muurlink
4. Mardjan Seighali
5. Ciska van Rijn
6. Jack Thakoerdin
7. Klaas Wolzak
8. Adriana Begeer
9. At Kasbergen
10. Jehat Barwari
11. Mario Withoud
12. Mostapha el Madkouri
13. Leon Kokhuis
14. Surreya Gök
15. Hans Weistra
16. Regina van Oorschot
17. Barbara van Dam
18. Marchien Koster
19. Jessey Jacobus
20. Erik Theunissen
21. John van der Pauw

Verkiezingsuitslag

Partij Stemmen Procent Zetels
PvdA 16606 27,50 12
VVD 10172 16,84 7
Leefbaar Almere 6430 10,65 4
SP 5628 9,32 4
CDA 4610 7,63 3
GroenLinks 4440 7,35 3
Almere Partij 3436 5,69 2
ChristenUnie 2336 3,87 2
D66 2183 3,61 1
VSP 1778 2,94 1
NCD 353 0,58 0
Participatie Partij 622 1,03 0
Partij van de Samenwerking 799 1,32 0
Stadspartij Almere 1000 1,66 0
Bijzonderheden
Verkiezingsdatum 7 maart 2006
Opkomstpercentage 47,93 %
Kiesdeler 1549
Voorkeursdrempel 387
Aantal stemmen 60393
Aantal zetels 39

Samenstelling van het bestuur 2006 – 2010

Burgemeester Jorritsma-Lebbink, A.
Wethouder Duivesteijn, A.Th. (PvdA)
Wethouder Faber, W.G. (CDA)
Wethouder Haanstra, J. (PvdA)
Wethouder Smeeman, H.J.A.M. (VVD)
Wethouder Visser, A.P. (VVD)
Wethouder Visser, M.K. (CDA)
Gemeentesecretaris Arnold, B.
Gemeentesecretaris Grootoonk, A.J.
Raadslid Adahchour, L. (GroenLinks)
Raadslid Barwari, J. (PvdA)
Raadslid Begeer, A.A.L.S. (PvdA)
Raadslid Beuse, R.J. (PvdA)
Raadslid Blokland-Michels, G.H. (VVD)
Raadslid Bosch-Nijeboer, R. (ChristenUnie)
Raadslid Bouwma, J.J. (SP)
Raadslid Bouwmeester, L.T. (PvdA)
Raadslid Degenhardt-Bochem, J.M. (Leefbaar Almere)
Raadslid Demirbilek-Schmitz, D.L.I. (Fractie Demirbilek-Schmitz)
Raadslid Demirbilek-Schmitz, D.L.I. (SP)
Raadslid Dijk, J.W. van (GroenLinks)
Raadslid Duijn, N.P. van (Leefbaar Almere)
Raadslid El Madkouri, M. (PvdA)
Raadslid Fonhof, B. (Almere Partij)
Raadslid Gasman, W.M. (VVD)
Raadslid Gök, S. (PvdA)
Raadslid Haas, A.T.Y. de(CDA)
Raadslid Hasper, H.J. (CDA)
Raadslid Heijden, W.A.T. van der (GroenLinks)
Raadslid Hoving, J.R. (ChristenUnie)
Raadslid Huis, F. (Leefbaar Almere)
Raadslid Huizenga, J. (ChristenUnie)
Raadslid Hulscher, B. (VVD)
Raadslid Jongejan, K.C. (VVD)
Raadslid Kasbergen, A.L.P.A. (PvdA)
Raadslid Klaveren, J.J. van (VVD)
Raadslid Kokhuis, L.M.M. (PvdA)
Raadslid Kroef, J. van der (CDA)
Raadslid Kruif, F.N.J. de (Almere Partij)
Raadslid Kuipers, C.J.  (D66)
Raadslid Maertens, R.L.M. (VVD)
Raadslid Molina, E.M. (GroenLinks)
Raadslid Molina, E.M. (VVD)
Raadslid Molina, E.M. (Fractie Molina)
Raadslid Mulckhuijse, W.F. (SP)
Raadslid Müller-Klijn, E.T.M. (VVD)
Raadslid Muurlink, A.J.M.  (PvdA)
Raadslid Naaktgeboren, E.P. (SP)
Raadslid Oosten, J.J.M. van (Almere Partij)
Raadslid Pauw, J.B. van der (PvdA)
Raadslid Pet, R.  (GroenLinks)
Raadslid Pot, C.  (VSP)
Raadslid Rijn, K.G. van (PvdA)
Raadslid Seighali, M.  (PvdA)
Raadslid Steunenberg, B.  (CDA)
Raadslid Thakoerdin, D. (PvdA)
Raadslid Velde, V.C van der (Leefbaar Almere)
Raadslid Wolzak, K. (PvdA)
Raadsgriffier Pruim, J.D.

Landelijk beeld*

De nederlaag van de VVD bij de raadsverkiezingen van 7 maart was voor fractievoorzitter Jozias van Aartsen reden om op te stappen. Dat was tamelijk verrassend omdat de VVD weliswaar verloor, maar echt dramatisch was dat verlies niet. Wel was het resultaat van de VVD nog enigszins geflateerd, door het niet-meedoen van Geert Wilders i (en diens PVV). Wilders werd toen landelijk ingeschat op vijf zetels, die wellicht deels ten koste van de VVD zouden zijn gegaan.
Winnaar was de PvdA van Wouter Bos i (671 raadszetels erbij en het grootste aantal raadszetels). In Rotterdam werd een duidelijke overwinning geboekt op Leefbaar Rotterdam. De SP verdubbelde haar aantal raadszetels. Verlies was er vooral voor regeringspartijen CDA (300 zetels), D66 en VVD. Verder was er flink verlies voor de Leefbare-partijen (Leefbaar Utrecht ging bijvoorbeeld van 14 naar 3 raadszetels).
Door het verlies van CDA, VVD en D66 nam de onrust in de regeringscoalitie toe, terwijl oppositiepartij PvdA juist aan zelfvertrouwen won. De PvdA meende bij volgende Kamerverkiezingen kans te maken de grootste partij te worden. Wouter Bos werd daarom nog nadrukkelijker dan voorheen gepositioneerd als kandidaat-premier.
Een dag na het aftreden van Van Aartsen maakte Mark Rutte i bekend kandidaat-lijsttrekker te zijn voor de VVD. Op diezelfde dag verklaarde minister Rita Verdonk i daarvoor niet beschikbaar te zijn.
* Parlement en Politiek, een initiatief van het Documentatiecentrum van de Universiteit Leiden


Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page