Eerste verkiezing van de gemeenteraad van Almere

De gemeente-instelling van Almere was de taak van de ‘landdrost’, hoofd van de ZIJP.: Han Lammers, voormalig PvdA-wethouder in Amsterdam. De RIJP, die altijd de regie over de nieuwe stad had gevoerd, moest bij de gemeentewording afstand doen van vele bevoegdheden. Dat was makkelijker gezegd dan gedaan en de onenigheid tussen RIJP en ZIJP haalde regelmatig de landelijke dagbladen.

Ondanks alle ophef vergaderde de Tweede Kamer in juni 1983 over het wetsontwerp van de gemeentewording Almere en Zeewolde. Almere kreeg haar langverwachte democratische bestuur. Op 21 september 1983 vinden de eerste gemeenteraadsverkiezingen plaats in Almere. De nieuwe raad treedt aan op 1 januari 1984


Vertegenwoordigers van Almere.
Op de middelste rij van rechts naar links:
gemeentesecretaris Ad van der Vliet, Joep Hahn (hoofd Algemene Zaken),
de heer Kramer (hoofd Financiën). Links naast Kramer een onbekende iemand met daarnaast een medewerker van Financiën. Bovenste rij van rechts naar links: een onbekende dame, Han Lammers, Wim Trieller, Peter de Jonge, een onbekend iemand, een medewerker van Financiën, Boele Staal (commissaris van politie) en André Tierie.
Foto: Bob Friedlander


Kandidatenlijst

1. Rob Schaeffer
2. André Tierrie
3. Peter de Jonge
4. Frans van Gelderen
5. Sylvia Rienks
6. Jaap Slicht
7. Martin Wiegertjes
8. Ida Keemink
9. Geert Jan Essen
10. Kees Krouwel
11. Bert Fransen
12. Arnold Trampe
13. Richard Vastenhouw
14. John Otte

Verkiezingsuitslag

Partij Stemmen Procent Zetels
PvdA 4770 36,4 10
VVD 2382 18,2 5
CDA 1038 7,9 2
CP 1195 9,1 2
CPN 865 6,6 1
D66 616 4,7 1
PPR/PSP 801 6,1 1
Stap ’84 879 6,7 1
Almere Partij 397 3,1 0
SP 155 1,2 0
Bijzonderheden
Verkiezingsdatum 21 september 1983
Opkomstpercentage 63,9 %
Kiesdeler 572
Voorkeursdrempel 286
Aantal stemmen 13156
Aantal zetels 23

Samenstelling van het bestuur 1984 -1986

Functie Naam
Wethouder Bos, D. (VVD)
Wethouder Bregman-Kaaks, W.J.M. (VVD)
Wethouder Jonge, P.M.M. de(PvdA)
Wethouder Schaeffer, R.J. (PvdA)
Wethouder Tierie, A.J.S. (PvdA)
Raadslid Booij, P.J. de(CDA)
Raadslid D’hont, L.M. (CP)
Raadslid Dijksma, H. (VVD)
Raadslid Essen, G.L. van(PvdA)
Raadslid Fransen, A.C.A. (PvdA)
Raadslid Fresco, B. (CP)
Raadslid Fresco, B. (Fresco)
Raadslid Gelderen, F.P. van (PvdA)
Raadslid Goedhart, A.J. (PPR/PSP)
Raadslid Haar, J. van der(CDA)
Raadslid Hartman, J.J. (VVD)
Raadslid Keemink, A.M. (PvdA)
Raadslid Krouwel, C.G.J. (PvdA)
Raadslid Morée van Lierde, F.J. de (Stap ’84)
Raadslid Pijll, J.W. van der (CPN)
Raadslid Rienks, S.E.M. (PvdA)
Raadslid Slicht, J.P. (PvdA)
Raadslid Trampe, A. (PvdA)
Raadslid Veltenaar, A.M. (VVD)
Raadslid Vletter, J.W. de (D66)
Raadslid Vreeswijk, W.T.E. (CP)
Raadslid Wiegertjes, M.W. (PvdA)

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page