Adviescommissie en gemeentewording

De eerste aanzet voor de bouw van Almere werd gegeven op 30 september 1975 en de eerste woningen in Almere werden opgeleverd in november 1976. Nog geen jaar later werd in september 1977 de Almeerse afdeling van de PvdA opgericht. Het was de eerste landelijke partij die in Almere een eigen afdeling kreeg.

De installatie van de eerste gemeenteraad van Almere vond plaats op 2 januari 1984. Tot die tijd, dus voor de gemeentewording, behoorde Almere bestuurlijk tot het Openbaar Lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders (OL ZIJP), bestuurd door de landdrost. De volksvertegenwoordiging van het OL ZIJP werd adviesraad genoemd en het dagelijks bestuur was in handen van het ‘dagelijks adviescollege’. Het OL ZIJP viel direct onder het Ministerie van Binnenlandse Zaken

De adviesraad werd telkens gekozen voor een zittingsperiode van twee jaar (1978-1980, 1980-1982 en 1982-1984). Deze adviesraad bestond net als de gemeenteraad uit politieke partijen. Op 11 maart 1977 werd voor het eerst voor een bestuurlijke vertegenwoordiging gestemd; de adviescommissie, bestaande uit vijf personen die op persoonlijke titel waren gekozen. In 1978 doet de PvdA als een van de eerste politieke partijen mee aan de verkiezingen voor de adviescommissie.

40 jaar in verkiezingsuitslagen

Van 1978 t/m 1986 worden er in Almere tweejaarlijks verkiezingen gehouden. De reden daarvoor was de relatief extreme groei die de stad doormaakte in die periode: van 0 in 1976 naar ruim 50-duizend inwoners in 1986.

De PvdA behaalde bij de eerste verkiezingen in Almere (dat was nog voor de adviesraad) onder leiding van Peter de Jonge een absolute meerderheid met 51,6% van de stemmen, goed voor 7 van de 13 zetels.

In1980 wordt de PvdA hardhandig met de benen op de grond geplaatst met een uitslag van 30,8%. In 1980 werden er landelijk geen verkiezingen gehouden zodat een landelijke referentie ontbreekt. Lokaal zal het er mee te maken hebben gehad dat in 1980 veel landelijke partijen inmiddels een plaatselijke afdeling hadden opgericht en onder die naam meededen aan de verkiezingen.

De verkiezingsuitslagen voor de PvdA in Almere bewegen de jaren daarna mee met de landelijke trend met als uitschieter de uitslag van 1986, toen de PvdA onder leiding van André Tierrie 46,1% van de stemmen wist te behalen, in zetels leverde dat opnieuw een absolute meerderheid op van 14 van de 27 zetels.

Over de gehele periode van 40 jaar doet de PvdA het relatief gezien beter dan landelijk met uitzondering van 1982 en 1990.

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page