Ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan van de PvdA in Almere heeft een aantal leden het initiatief genomen om een website te maken. We ontmoetten veel enthousiasme en de voorbereidingen hebben ons de nodige leuke momenten opgeleverd.

We bedanken het bestuur van de afdeling (https://almere.pvda.nl/ ) voor hun bereidheid mee te werken aan deze website.

Een aantal (oud)leden van de afdeling heeft hun bijdrage geleverd door teksten, foto’s, krantenknipsels en documenten aan te leveren. Anderen waren bereid zich te laten interviewen. Zonder hen was deze website niet tot stand gekomen.

De medewerkers van het stadsarchief ( https://digitaalerfgoed.almere.nl/home.aspx ) hebben ons geholpen het nodige archiefmateriaal op te delven dat mede ten grondslag ligt aan deze website.

De toelichting bij de verschillende verkiezingsjaren zijn om context te bieden aan de lokale uitslag voorzien van een landelijk beeld. Deze is gebaseerd op de website van Parlement en Politiek: https://www.parlement.com/id/vicqe2ej22wr/gemeenteraadsverkiezingen_en_landelijke .

Jan de Bruijn was verantwoordelijk voor vormgeving en technische realisatie ( http://hallojan.nl/ )

De redactiegroep werd verder gevormd door: Herman Linzel, Hattum Palma, Frank Roos, Rob Schaeffer, Otto Treurniet en Martin Wiegertjes.


Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page