1978 was een druk jaar voor de kersverse afdeling van de PvdA. De eerste verkiezingen waaraan de PvdA in Almere deelneemt vragen om de nodige voorbereidingen. Het betrof toen nog de verkiezing van de Adviesraad van het Openbaar Lichaam IJsselmeerpolders. Almere was nog geen zelfstandige gemeente.

In de eerste vergadering van 1978 op 24 januari neemt Joop Kuijs het voorzitterschap over van André Tierrie. De bestuursvergaderingen worden gehouden in de school van Joop De Bijenkorf.

In de periode tot en met 31 mei van datzelfde jaar worden 10 vergaderingen gehouden. De kandidatenlijst wordt onder meer voorbereid en het verkiezingsprogramma wordt geschreven en actief door de leden geamendeerd. De periode wordt afgesloten met een uitnodiging aan de leden om de uitslagenavond op 31mei bij te wonen en af te sluiten  met een borrel in het toen enige café/ restaurant van Almere: De Roef.

Tijdens deze periode wordt in de bestuursverslagen de groei van het aantal leden nauwgezet bijgehouden. Op 24 januari 1978 worden 46 leden geteld en op 17 mei zijn dat er 94, een verdubbeling plus.


Download hier de vergaderstukken van..


Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page