1978 was een druk jaar voor de kersverse afdeling van de PvdA. De eerste verkiezingen waaraan de PvdA in Almere deelneemt vragen om de nodige voorbereidingen. Het betrof toen nog de verkiezing van de Adviesraad van het Openbaar Lichaam IJsselmeerpolders. Almere was nog geen zelfstandige gemeente.

Het 40-Jarig jubileum PvdA Almere is voor de Rooie Vrouwen ook een feestje. Op 10 november stelde de ledenvergadering de Kandidatenlijst voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2018 vast. Op plaats 2 en 4 staan twee sterke vrouwen: Judith Wijnen en Leida Höhle. Daar ben ik blij mee. Helaas waren er niet genoeg goede vrouwelijke kandidaten om, naar goed PvdA-gebruik, een lijst te maken met om en om mannen en vrouwen.

Wie 40 jaar bestaat, heeft natuurlijk ook al een 20- en een 30-jarig jubileum gevierd. Kijk hier hoe we dat deden.


Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page